Theo quy định của Luật luật sư và Quy chế hoạt động của liên đoàn luật sư Việt Nam mỗi luật sư trong quá trình hoạt động, làm việc có nghĩa vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân. Đây là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của luật sư nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật chung của toàn xã hội qua đó góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Luatsudongnai.com.vn cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật luật sư và Quy chế hoạt động của liên đoàn luật sư Việt Nam.

Trong bối cảnh, sự phát triển của công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ ảnh hưởng sâu rộng đến mọi tầng lớp xã hội. Luatsudongnai.com.vn luôn xác định tầm nhìn và sứ mệnh của công ty là "Đưa pháp luật đến gần người dân", mọi người dân dù là lao công, xe ôm, công nhân hay kỹ sư, doanh nhân đều có thể tiếp cận pháp luật một cách bình đẳng. Với mục đích giới thiệu các lĩnh vực hoạt động của Luatsudongnai.com.vn và các dịch vụ pháp lý do công ty cung cấp, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân

Giới thiệu