Trong các vụ án về kinh tế, dân sự, lao động và hành chính, luật sư có thể tham gia tố tụng với tư cách là đại diện do đương sự ủy quyền hoặc tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo pháp luật của đương sự (luật sư là cha, mẹ hoặc là người giám hộ hợp pháp của đương sự).

Nếu tham gia tố tụng với tư cách đại diện theo ủy quyền, luật sư được thay mặt đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ của đương sự trong phạm vi ủy quyền để bảo vệ quyền lợi của đương sự. Trường hợp này, luật sư tham gia tố tụng trong tất cả các việc, trừ việc ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật và việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

Nếu tham gia tố tụng với tư cách đại diện theo pháp luật của đương sự thì luật sư được thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ vui lòng liên hệ Luật An Nghiệp

Hotline: 079 44 77 555

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsudongnai.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

Dịch vụ khác