DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân, tổ chức và được nhà nước bảo hộ.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Văn phòng luật sư An Nghiệp bao gồm:

  • Đại diện xin chủ trương đầu tư;
  • Đại diện lập dự án đầu tư;
  • Đại diện thành lập doanh nghiệp tư nhân;
  • Đại diện thành lập công ty TNHH một thành viên;
  • Đại diện thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  • Đại diện thành lập công ty cổ phần;
  • Đại diện thành lập công ty hợp danh;
  • Đại diện thành lập công ty trên cơ sở chia, tách và hợp nhất doanh nghiệp;
  • Đại diện thành lập các tổ chức tín dụng.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ thành lập doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ vui lòng liên hệ Luật An Nghiệp

Hotline: 079 44 77 555

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsudongnai.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

Dịch vụ khác