DỊCH VỤ ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

2019-10-23 23:15:36 ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp dự kiến thay đổi những...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

2019-10-23 23:15:04 ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân, tổ chức và được nhà nước bảo hộ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

2019-10-23 23:14:30 ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

2019-10-23 23:13:14 ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty);...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

2019-10-23 23:12:40 ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2019-10-23 23:11:19 ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Luật đầu tư định nghĩa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện các hoạt động...