DỊCH VỤ LY HÔN TẠI ĐỒNG NAI

DỊCH VỤ LY HÔN TẠI ĐỒNG NAI

2020-02-29 18:37:13 LUẬT SƯ TƯ VẤN

Trong quan hệ hôn nhân đôi lúc sẽ nảy sinh những mẫu thuẫn, bất đồng dẫn đến những tranh chấp không thể hòa giải. Những mâu thuẫn, tranh chấp...

TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ

2019-10-23 22:54:29 LUẬT SƯ TƯ VẤN

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư...

TƯ VẤN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

TƯ VẤN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

2019-10-23 22:52:05 LUẬT SƯ TƯ VẤN

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ...

TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TRONG ĐẦU TƯ KINH DOANH

TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TRONG ĐẦU TƯ KINH DOANH

2019-10-23 22:50:09 LUẬT SƯ TƯ VẤN

Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của luật đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan;...