THỦ TỤC XIN CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU TRONG  TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT

2020-09-08 21:42:50 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

- Mất sổ hộ khẩu có xin cấp lại được không? - Bị mất sổ hộ khẩu xin cấp lại có lâu không? - Thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu như thế...

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO

2020-08-12 16:29:21 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Hãy cùng Luật An Nghiệp tìm hiểu quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo.

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU KHI NÀO

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU KHI NÀO

2020-08-12 15:14:15 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Nhằm thiết lập kỷ...

RỦI RO VAY TÍN CHẤP TỪ CÔNG TY TÀI CHÍNH

RỦI RO VAY TÍN CHẤP TỪ CÔNG TY TÀI CHÍNH

2020-08-12 15:06:53 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Với điều kiện vay dễ dàng, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng thì vay tín chấp qua công ty tài chính là lựa chọn hàng đầu khi nhu cầu thiếu...

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI GIÁM HỘ TRONG BLDS 2015

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI GIÁM HỘ TRONG BLDS 2015

2020-08-12 14:57:58 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Quan hệ dân sự luôn được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng giữa mọi người. Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một số đối tượng...

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

2020-07-08 20:58:50 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Hợp đồng thuê nhà cũng là một loại giao dịch được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Theo đó, một bên giao nhà cho bên kia sử dụng,...

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

2020-07-08 20:46:34 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Luật An Nghiệp cung cấp các căn cứ về vấn đề Đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự như sau:

TƯ VẤN THỦ TỤC TÁCH THỬA

TƯ VẤN THỦ TỤC TÁCH THỬA

2020-04-18 10:46:04 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Để đảm bảo quy định về việc tách thửa cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu cần kiểm tra quy hoạch thửa đất trước khi tách. Ngoài ra cần đáp ứng...