XỬ PHẠT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI KHÔNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH

XỬ PHẠT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI KHÔNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH

2020-03-15 11:18:55 TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

XỬ PHẠT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI KHÔNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH Việc không kí kết các hợp đồng đảm bảo quyền...

THỜI GIAN NGHỈ ỐM CÓ TÍNH NGÀY PHÉP NGHỈ PHÉP NĂM KHÔNG?

THỜI GIAN NGHỈ ỐM CÓ TÍNH NGÀY PHÉP NGHỈ PHÉP NĂM KHÔNG?

2020-03-15 11:07:35 TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

Thời gian nghỉ ốm có tính ngày nghỉ phép hằng năm không? Nghỉ ốm có tính ngày nghỉ phép hằng năm không? Thủ tục hưởng chế độ ốm đau

ĐƠN  PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

2020-03-15 10:57:53 TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

Hỏi về tình huống đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Tôi là người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty,...

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THAI SẢN TẠI ĐỒNG NAI

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THAI SẢN TẠI ĐỒNG NAI

2020-03-14 19:13:31 TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

Luật sư tại Luật An Nghiệp tư vấn pháp luật về chế độ thai sản như sau: