TƯ VẤN MỨC PHÍ THI HÀNH ÁN PHẢI NỘP

TƯ VẤN MỨC PHÍ THI HÀNH ÁN PHẢI NỘP

2020-03-12 21:34:24 TƯ VẤN LUẬT THI HÀNH ÁN

Tư vấn về mức phí thi hành án phải nộp Vợ chồng tôi ly hôn. Tài sản chung là miếng đất, vợ tôi lấy đất và trả lại cho tôi 300 triệu. Nay tôi...

KHIẾU NẠI VỀ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

KHIẾU NẠI VỀ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

2020-03-12 21:21:04 TƯ VẤN LUẬT THI HÀNH ÁN

Khiếu nại về quyết định thi hành án Luật sư tư vấn về việc Bản án dân sự của Tòa án có sai sót thì việc thi hành bản án đó như thế...

XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

2020-03-12 21:14:17 TƯ VẤN LUẬT THI HÀNH ÁN

Đề nghị xác minh điều kiện thi hành án Trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, nếu người được thi hành án đã áp dụng các biện pháp cần...

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

2020-03-12 21:06:16 TƯ VẤN LUẬT THI HÀNH ÁN

Ngày 02/12/2015 , tòa án có xét xử vụ án trộm cắp tài sản và tôi là bị hại, toà án đã xử bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tài sản cho...